• Print
  • Print

Ny AMU uddannelse på vej, rettet mod pædagogiske assistenter!

Det har været et stort ønske, at der er særlige AMU uddannelser for pædagogiske assistenter. Den første uddannelse: "Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik" forventes godkendt i starten af februar 2016.

Specielt på voksenhandicapområdet efterspørges særlige sundhedsfaglige kompetencer hos medarbejdere, der arbejder inden for dag– og botilbud.

Uddannelsen har særligt fokus på sundhedsfremme og forebyggende indsatser, herunder sundhedspædagogik, empowerment og borgerens ressourcer. Ligeledes styrkes konkrete kompetencer hos medarbejderen, således at denne kan observere og handle på de mest basale sundheds-, pleje- og omsorgsmæssige opgaver og behov hos målgruppen.

Uddannelsen forventes godkendt i starten af februar 2016.