• Print
  • Print

Ny EPOS analyse er igangsat på det psykiatriske jobområde

EPOS har taget initiativ til en afdækning af udviklingstendenser og konsekvenserne for kompetencekravene for social- og sundhedsassistenter, der arbejder i den regionale psykiatri.

Resultaterne skal anvendes til at ajourføre EPOS uddannelsesudbud inden for området.

Arbejdet vil afdække de overordnede udviklingstendenser i den regionale psykiatri, og belyse de afledte kompetencebehov for assistenterne. Ambitionen er, at analysen også belyser hvordan uddannelsesplanlægningen i psykiatrien foregår, og hvilken betydning det har for behov i forhold til AMU's uddannelser. Analysen udføres af konsulentfirmaet KUBIX med medvirken fra KORA.

Arbejdet forventes færdigt i eftersommeren og vil være at finde på EPOS hjemmeside.