• Print
  • Print

Nyt inspirationsmateriale til uddannelsen som omsorgsmedhjælper (48116) er nu på hjemmesiden.

I materialet finder du nye og gode refleksionsøvelser, der inddrager vigtige forhold som: Opfattelse af livskvalitet – relationsarbejde, der fremmer selv- og medbestemmelse, – inklusions- og eksklusionsmekanismer, borgerinddragelse, samfundsdeltagelse og medborgerskab.

Download inspirationsmaterialet her