• Print
  • Print

Revideret uddannelse på voksenhandicapområdet

Nye mål og inspirationsmateriale til revideret uddannelse med ny titel:  Voksenhandicap – aldring og demens, 48415 er nu tilgængelig på EPOS' hjemmeside.

Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere, der arbejder i specialområdet voksenhandicap. Der har været stor efterspørgsel i forhold til denne uddannelse, fordi der mangler viden blandt det pædagogiske personale om hvordan de håndterer aldersrelaterede sygdomme og fysiske begrænsninger i funktionsevne hos målgruppen af borgere på voksenhandicapområdet, der med stigende alder får samme behov, som resten af befolkningen. Det stiller krav til personalet om en anden grad af kompleksitet og større behov for flerfaglig indsats. 

Læs mere om uddannelsen her

Læs og download inspirationsmaterialet her