• Print
  • Print

To nye godkendte AMU uddannelser er nu tilgængelige:

48431: Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde

Har fokus på digital læring og kan betragtes som en supplerende uddannelse rettet specielt som et tilbud til pædagogiske assistenter, der enten har haft faget digital kultur i deres grunduddannelse eller tilsvarende erfaringer fra praksis.  Uddannelsen er i store dele tilrettelagt som e- læring.   

48430: Dokumentation og handleplaner – pædagogiske målgrupper

Er en uddannelse, som har lagt vægt på den pædagogiske praksis og de særlige krav, der stilles til brugen af dokumentation og handleplaner indenfor det specialiserede socialområde, rettet mod både voksenhandicapområdet og det specialpædagogiske børn/ungeområde.  Uddannelsen er tilrettelagt ud fra mest mulig digital læring med vægt på dokumentationsøvelser.