• Print
  • Print

EPOS har udviklet to nye uddannelser inden for sondeernæring i hjemmet

De to nye uddannelser giver kompetencer inden for de praktiske procedurer i sygeplejen.

Social- og sundhedsassistenterne lærer at udføre plejen til borgere, der har behov for sondeernæring i hjemmet. Fx lærer deltagerne at vurdere behov, planlægge og iværksætte indsatser i samarbejde med relevante partnere, de lærer at assistere ved anlæggelse af sonde, og de opnår viden om sondeernæring og herunder medicinindgift.

Social- og sundhedshjælperne lærer at medvirke til at identificere og observere borgere, der ikke får sufficient kost, og de lærer at udføre plejen hos borgere med sondeernæring.

Uddannelsen 48352: "Sondeernæring for social- og sundhedsassistenter" varer halvanden dag. Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen og på plejecentre. Find uddannelsesbeskrivelserne m.m. og se, hvor og hvornår uddannelserne udbydes, her

Uddannelsen 48351: "Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere" varer en dag.  Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedshjælpere i hjemmeplejen og på plejecentre. Find uddannelsesbeskrivelserne m.m. og se, hvor og hvornår uddannelserne udbydes, her