• Print
  • Print

To reviderede AMU uddannelser er nu tilgængelige

47982: Understøttende undervisning i folkeskolen

Med afsæt i EPOS' nye analyse "Kompetencebehov i folkeskolen i målgruppen for AMU" er uddannelsen revideret med nyt fokus på organisatorisk forståelse, læringsmål, evalueringskrav, klasserumsledelse, didaktik og læring og naturligvis forståelsen bag understøttende undervisning. Uddannelsens mål er tilgængelige her og der forventes ligeledes et inspirationsmateriale i starten af december.

Uddannelsen erstatter uddannelse 47965: Pædagogisk arbejde i folkeskolen, der nedlægges pr. 31.03.2017.

47981: Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser

Uddannelsen er ligeledes en revision af tidligere uddannelse, men målgruppen er udvidet fra børn og unge til nu også at indeholde et fokus på voksne. Der er sket en skærpning af, og lagt vægt på udviklingsforstyrrelser, socialkognitive vanskeligheder og der tages afsæt i de nye diagnoselister (ICD11) i 2017.  Uddannelses mål er tilgængelige her og der forventes et inspirationsmateriale i starten af januar 2017.

Uddannelsen erstatter uddannelse 40630: Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser, der nedlægges pr. 31.03.2017.