• Print
  • Print

Torsdag 21. december 2017
Behovet for at kunne arbejde mentaliserende er relevant, uanset om det er i forhold til børn, unge eller voksne/ældre og uddannelsen har derfor været bredt efterspurgt inden for EPOS' jobområder.
Onsdag 20. december 2017
Mad og måltiders betydning i dagtilbud Med afsæt i den kommende styrkede pædagogiske læreplan er der lagt nye toninger i uddannelsen, som fx læringsmiljøets betydning, børnefællesskaber og...
Fredag 13. oktober 2017
Efteruddannelsestilbuddet er rettet især til familieplejere, fordi et stigende antal uledsagede og ledsagede børn og unge af anden etnisk oprindelse anbringes i døgntilbud. Det kræver helt særlige...
Fredag 11. august 2017
I den reviderede pædagogiske assistentuddannelse er der mulighed for, gennem et valgfrit specialefag, at beskæftige sig med læreprocesser og didaktiske begreber, der fremmer læring...
Onsdag 28. juni 2017
Som en særlig beskæftigelsesindsats for flygtninge og tosprogede, har EPOS udviklet AMU-uddannelser og inspirationsmaterialer, målrettet deltagere med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Aktiviteten...
Torsdag 15. juni 2017
Traditionen tro afholdes Augustseminaret i år på DSB kursuscenter Knudshoved den 17. og 18. august 2017 Vi sætter i år fokus på brugen af faglige metoder i opgaveløsningen på velfærdsområdet.
Torsdag 9. februar 2017
EPOS har revideret uddannelsen 47872 Arbejdet som netværksplejefamilie, da der er kommet en ny målgruppe af plejefamilier, der arbejder som konkret godkendte familieplejere.
Onsdag 25. januar 2017
AMU-uddannelsen "Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud" har fået justeret indholdet i de handlingsorienterede mål.