• Print
  • Print

Ny uddannelse: 48600 - Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund

Efteruddannelsestilbuddet er rettet især til familieplejere, fordi et stigende antal uledsagede og ledsagede børn og unge af anden etnisk oprindelse anbringes i døgntilbud. Det kræver helt særlige kompetencer i håndteringen af behov og konkrete opgaver omkring barnet/den unge.  

Uddannelsen lægger vægt på "mødet", specielt kulturmødet og de udfordringer der er centrale i mødet med barnet/den unge og eventuelt familie.  Ligeledes er der fokus på at kunne håndtere sorg- traume og krisereaktioner hos barnet/den unge.

Læs mere om uddannelsen HER