• Print
  • Print

NY uddannelse: Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde

Behovet for at kunne arbejde mentaliserende er relevant, uanset om det er i forhold til børn, unge eller voksne/ældre og uddannelsen har derfor været bredt efterspurgt inden for EPOS' jobområder.

Uddannelsen er derfor udviklet og godkendt til FKB 2223, 2222, 2629, 2272 og 2726.

Som forudsætning skal man som fagprofessionel selv kunne mentalisere, for at kunne gøre det i relation til andre. De handlingsorienterende mål er derfor udviklet, så de både retter sig mod medarbejderkompetencer i forhold til at kunne mentalisere, at kunne støtte andres mentaliseringsbehov og endelig at kunne arbejde med mentalisering i et organisatorisk perspektiv, som en bevidst tilgang på arbejdspladsen.   

Se mere om uddannelsens mål HER 

Inspirationsmaterialet til uddannelsen forventes færdigt ultimo marts 2018.