• Print
  • Print

Nyt fokus på konkret godkendte familieplejere

EPOS har revideret uddannelsen 47872 Arbejdet som netværksplejefamilie, da der er kommet en ny målgruppe af plejefamilier, der arbejder som konkret godkendte familieplejere. Denne målgruppe godkendes specifikt til ét barn, og behøver ikke at være slægt/familie eller netværksrelateret.

Begrebet 'konkret godkendt' anses samtidig som et overbegreb og er derfor også dækkende for netværksplejefamilier. Den reviderede uddannelse har således fået ny titel: "48506 Arbejdet som konkret godkendte familieplejere", og der er revideret i målene, således, at de dækker begge typer af plejefamilier.

47872 Arbejdet som netværksplejefamilie nedlægges således pr. 30. juni 2017.

Se mere om den nye uddannelse her