• Print
  • Print

Sæt kryds i kalenderen!

Traditionen tro afholdes Augustseminaret i år på DSB kursuscenter Knudshoved den 17. og 18. august 2017

Vi sætter i år fokus på brugen af faglige metoder i opgaveløsningen på velfærdsområdet.

Paradigmeskiftet på velfærdsområdet viser sig blandt andet ved, at de offentlige arbejdsgivere har meget fokus på nye faglige metoder, der kan medvirke til at understøtte paradigmeskiftet både på social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område.   

Vi stiller derfor spørgsmålet:

Hvordan støtter vi AMU-deltagerne i forhold til at arbejde med nye metoder og håndtere de arbejdsmæssige udfordringer?

 – Hvad skal læres og hvordan?

På seminarets første dag indkredser vi, hvordan metoder, ud fra forskellige teoretiske forståelser, kan indkredses som begreb, og hvilke overordnede tilgange og overvejelser der vil være relevante i forhold til brugen af og undervisningen i faglige metoder.

Derefter er det muligt, at vælge sig ind på workshops om forskellige faglige metoder, hvor det både bliver muligt at få viden om de konkrete metoder samt få inspiration til og udveksle erfaringer om, hvordan disse faglige metoder kan indgå i undervisningen.

Alle oplæg og processer på seminaret er valgt ud fra, at de kan give viden og inspiration til forskellige læringsformer i den konkrete tilrettelæggelse og gennemførelse af AMU-uddannelser.

Målet er at drøfte didaktiske overvejelser, der skaber muligheder for at fremme AMU-deltagernes udbytte af og opmærksomhed på brugen af metoder. Ligeledes vil der være mulighed for at opnå ny viden og udveksle erfaringer på seminaret om udfordringer i anvendelsen af faglige metoder.

Et mere detaljeret program kan downloades 13. juni.

Tilmelding til konferencen kan ske her.

Vi glæder os til at se jer