• Print
  • Print

To nye uddannelser på dagtilbudsområdet

48667 - Mad og måltiders betydning i dagtilbud

Med afsæt i den kommende styrkede pædagogiske læreplan er der lagt nye toninger i uddannelsen, som fx læringsmiljøets betydning, børnefællesskaber og forældreinddragelse. Samtidig har uddannelsen fået nye vægtninger på fx stemningen, samværet og sanseligheden omkring måltidet, den pædagogiske medarbejders selvforståelse af rolle omkring mad og måltider og endelig læringen om børns maddannelse, herunder begrebet madmod. Uddannelsen retter sig både til dagplejere og pædagogiske medarbejdergrupper i de øvrige dagtilbud. Uddannelsen erstatter den tidligere AMU-uddannelse: 44800 Måltidet i pædagogisk arbejde.

Se mere om den nye uddannelse her

48668 - Tidlig opsporing – børn i udsatte positioner

Denne uddannelse er ny og rettet imod indsatser i relation til børn i udsatte positioner som er et vigtigt tema i den kommende styrkede pædagogiske læreplan. Uddannelsen har fokus på det tidlige opsporingsarbejde og de nødvendige screeningsmetoder og modeller, der skal anvendes i den pædagogiske praksis. Der er planlagt en kommende udvikling af en 'del 2' AMU-uddannelse: Arbejde med børn i udsatte positioner", som vil supplere med handlingsdelen om, hvad der reelt kan gøres efterfølgende i det konkrete arbejde med aktiviteter, der understøtter barnet og børnefællesskabet.

Se mere om uddannelsen her