• Print
  • Print

Onsdag 14. november 2018
Augustseminaret afholdes den 27. og 28. november på DSB Kursuscenter Knudshoved. Læs mere og tilmeld dig
Onsdag 22. august 2018
Undervisningsministeriets Styrelse for It og Læring (STIL) har meddelt, at der nu kan åbnes uddannelsesmål fra denne hjemmeside igen. Driften er dog ind imellem ustabil, men hvis det sker, så kan...
Onsdag 11. juli 2018
Nyt udbud af AMU-uddannelser på dagtilbudsområdet - i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan...
Mandag 11. juni 2018
Analysen omhandler nye kompetencebehov, på baggrund af ændrede opgaver og funktioner, for AMU-målgruppen i det danske dagtilbud. Analysen gennemgår de væsentligste ændringer og forventninger til nye...
Torsdag 7. juni 2018
I anledningen af AMU's funktion og opgaver i forbindelse med Trepartsinitiativerne har EPOS valgt at rykke seminaret i år fra den 9.+10. august til tirsdag den 27. og onsdag 28. november 2018.
Onsdag 10. januar 2018
EPOS har fået udarbejdet to nye analyser. En analyse af uddannelsesbehovene på demensområdet samt en analyse af fremtidens kompetencebehov for kortere uddannede medarbejdere på det pædagogiske...