• Print
  • Print

August-seminaret rykkes i år

I anledningen af AMU's funktion og opgaver i forbindelse med Trepartsinitiativerne har EPOS valgt at rykke seminaret i år fra den 9.+10. august til tirsdag den 27. og onsdag 28. november 2018.

Det afholdes som vanligt på DSB's kursuscenter ved Nyborg.

Tema i år vil være AMU-indsatser bag trepartsaftalen – et styrket, fleksibelt og forenklet uddannelsesudbud. 

EPOS mener at hovedfokus for seminaret i år bør være AMU-indsatser bag trepartsaftalen, fordi det berører alle og vil stille forventninger til nye kompetencekrav i forhold til udmøntningen af prøveformer, fleksible sammensatte forløb, håndtering af delmål mm.

Derfor flyt krydset i kalenderen til november måned.

Indholdet på seminaret vil blive tilrettelagt i samspil med de udviklingsprocesser, der er igangsat omkring arbejdet med AMU-indsatserne.

Der vil blive udsendt en nærmere invitation, når dette arbejde er kommet længere.