• Print
  • Print

To nye analyser fra EPOS

"Dilemmaer som hverdagskost" – ny analyse af uddannelsesbehovene på demensområdet

EPOS har gennemført en analyse af udviklingen og uddannelsesbehovene på demensområdet. Den er gennemført af Bruno Clematide, Kubix, og Lone Grøn, KORA. Analysen vurderer blandt andet, hvilken betydning de nationalt besluttede indsatser i forhold til demens har haft for den kommunale organisering af demensindsatsen – herunder betydningen for uddannelsesdækningen.

Hent analysen HER

Ny analyse om fremtidens kompetencebehov for kortere uddannede medarbejdergrupper på det pædagogiske jobområde.

Analysen "AMU på det pædagogiske område – analyse af hvordan fremtidens kompetencebehov for kortere uddannede medarbejdere kan dækkes ved uddannelsesstrukturer i AMU, 2017" har særligt fokus på de kortere uddannende medarbejdergrupper på det pædagogiske område.  Her konstateres, at der fremover fortsat forventes større medarbejdergrupper på både dagtilbuds- almenområdet og specialområdet, med ingen eller kortere uddannelser, som har behov for væsentlige kompetenceløft.

Analysen skaber et aktuelt overblik over konkrete efterspørgselsmønstre på arbejdspladserne og ser på kompetencebehovenes karakteristika. Ligeledes konstaterer analysen, at der fortsat vil være behov for sammensatte uddannelsesforløb.

Analysen formår, ud fra et uddybende teoretisk afsæt, at perspektivere kompetencebegrebet i AMU, og hvad der især bør gøre sig gældende af overvejelser i tilrettelæggelsen af kompetenceudviklingen hos EPOS' kortere uddannede målgrupper. 

Hent analysen HER