• Print
  • Print

Uddannelsen 49492: De retlige rammers betydning for plejefamilien er nu tilgængelig som ny uddannelse.

Uddannelsen giver mulighed for opdateret viden om gældende retslige rammer for arbejdet som plejefamilie, og der arbejdes med dilemmaer og muligheder ud fra det retlige grundlag med fokus på kommunikation og samarbejde med forskellige aktører, samt særlige forhold som magtanvendelse. Den tilhørende prøveform afprøves og evalueres i marts måned.

Læs mere HER