• Print
  • Print

Målgrupper

EPOS har to overordnede målgrupper: medarbejdere inden for det pædagogiske område og medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet.

Det pædagogiske område

På det pædagogiske område udvikler vi uddannelsestilbud til pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere, plejefamilier, omsorgsmedhjælpere, medhjælpere på døgninstitutioner m.fl. I alt er der ca. 77.000 medarbejdere på dette område.

Social- og sundhedsområdet

På social- og sundhedsområdet udvikler vi uddannelsestilbud til hjemmehjælpere, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, portører, beskæftigelsesvejledere, tilsynsførende assistenter, plejere, plejehjemsassistenter, hospitalsserviceassistenter m.fl. I alt er der ca. 110.000 medarbejdere på dette område.



Medarbejdere med en videregående uddannelse falder ikke inden for AMU-målgruppen. Derfor kan EPOS ikke udvikle tilbud til disse grupper.



EPOS

EPOS er en forkortelse for Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet.

EPOS skal udvikle og iværksætte arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-uddannelser) på det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet.

AMU-uddannelser er kompetencegivende kurser der primært henvender sig til ufaglærte og faglærte.

Læs mere om AMU her.