• Share
  • Print
  • Print

Organisation

Efteruddannelsesudvalgets medlemmer

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet er sammensat af de to største arbejdsgiverorganisationer og den største arbejdstagerorganisation på området. Parterne har hver to repræsentanter i udvalget:

Organisation Stilling Navn Funktion
FOA Konsulent Lotte Meilstrup Formand
Danske Regioner Chef, Region Midtjylland Bente Gjørup Medlem
FOA Uddannelseskonsulent Marie Schwartz Hoppe Medlem
KL Vakant (KL) Medlem
SEVU Sekretariatschef, SEVU John Steffensen Sekretær

Underudvalg

Efteruddannelsesudvalget har nedsat to underudvalg. Et underudvalg på det pædagogiske område og et underudvalg på social- og sundhedsområdet. Begge underudvalg er paritetisk sammensat af arbejdsmarkedets parter på området, og der er derfor lige mange medlemmer fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden.

Underudvalget for det Pædagogiske Område

Organisation Stilling Navn Funktion
FOA Uddannelseskonsulent Marie Schwartz Hoppe Formand
KL Uddannelseskonsulent, Socialforvaltningen Susanne Jørgensen Næstformand
3F Uddannelseskonsulent Bettina Vejen Vig Medlem
FOA Sektornæstformand Joan Lindskov Medlem
KL Pædagogisk Konsulent Lena Høgh Medlem
Danske Regioner Leder af HR- udvikling/uddannelse/arbejdsmiljø, psykiatri Martin Bengtson Medlem
Danske Regioner Faglig konsulent Niels Bjerregård Pedersen Medlem
BUPL Konsulent Rikke Eggert Lauth Medlem
Socialpædagogernes Landsforbund Konsulent Tine Aagaard Medlem
KL Vakant (KL) Medlem
SEVU Uddannelseskonsulent Ellen Kjær Sekretær

Underudvalget for Social- og Sundhedsområdet

Organisation Stilling Navn Funktion
FOA Konsulent Lotte Meilstrup Formand
Danske Regioner Chef, Region Midtjylland Bente Gjørup Medlem
FOA Fællestillidsrepræsentant, OUH Christina Bank Medlem
Danske Regioner Chefkonsulent Tine Hald Medlem
FOA Næstformand for Social og Sundhedssektoren Torben Klitmøller Hollmann Medlem
KL Vakant (KL) Medlem
KL Vakant (KL) Medlem
SEVU Uddannelseskonsulent Jette Bang Jensen Sekretær