• Print
  • Print

Arbejdet med børn i udsatte positioner

Varighed: 3 dage

(Revision af 40736 Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge)

I uddannelsen er der fokus på at forstå betydningen af et ændret positionsbegreb; barnet er ikke et problem, men i et problem. Der vægtes konkrete ideer til hvilke indsatser, aktiviteter og metoder, der kan anvendes i den praktiske hverdag - i et inkluderende miljø med fokus på deltagelsesmuligheder, forskellighed som vilkår og betydningen af konteksten.

AMU-uddannelsen kan sættes i relation til uddannelsen: "Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner" (udviklet i 2017), som er første del af screeningsarbejdet. Her arbejdes konkret med trivselsmodeller, handleguides og værktøjer i udarbejdelsen af en handleplan. Fokus er på screeningsmetoder, lovkrav og opsporingsmodeller, men også et helhedsorienteret samspil og samarbejde med forældre og professionelle støttemuligheder.

Arbejdet med børn i udsatte positioner er således udviklet, at den både kan bruges i sammenhæng til dagtilbudsområdet og generelt på det pædagogiske område.

Læs mere om uddannelsen HER

Hent inspirationsmateriale til uddannelsen HER