• Print
  • Print

Børns kommunikation og sprog

Varighed: 3 dage

AMU-uddannelsen er ny og udviklet som et tilbud til en faglig fordybelse i forhold til læreplanstemaet: Kommunikation og sprog

Uddannelsen anbefales til medarbejdergrupper, der har erfaring med at arbejde med læreplanstemaet.

Uddannelsen er udviklet således, at den har de nye toninger og tænkninger med sig, i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan, samtidig er der tilført et yderligere fagligt niveau, som gør at medarbejderen er i stand til at reflektere, handle og perspektivere i relation til øvrige læreplanstemaer og det pædagogiske læringsmiljø.

Læs mere om uddannelsen HER

Hent inspirationsmateriale til uddannelsen HER