• Print
  • Print

Børns motorik, sansning og bevægelse

Varighed: 3 dage

(Revision af 44262 Børns motorik, sansning og bevægelse)

AMU-uddannelsen er udviklet som et tilbud til en faglig fordybelse i forhold til læreplanstemaet: Krop, sanser og bevægelse.

Uddannelsen anbefales til medarbejdergrupper, der har mindre faglig viden og erfaring i forhold til at arbejde med fokus på børns motorik, sanser og bevægelse. Den anses som et nødvendigt fundament og fagligt grundlag, for at medarbejderen efterfølgende kan reflektere, handle og perspektivere i relation til øvrige læreplanstemaer og det pædagogiske læringsmiljø (niveau 2).

Læs mere om uddannelsen HER

Hent inspirationsmateriale til uddannelsen HER