• Print
  • Print

Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet

Varighed: 2 dage

(Revision af 44431 Planlægning af pædagogiske aktiviteter)

I uddannelsen er der fokus på at arbejde med en evalueringskultur, der giver mulighed for løbende justering af læringsmiljøet - og hvor det ikke er aktiviteten, der måles i sig selv, men fx børnegruppens trivsel, behov og læring. Der arbejdes med konkrete værktøjer og metoder i den pædagogiske praksis.

Uddannelsen anses som en metodeuddannelse, der udfordrer de enkelte læreplanstemaer til en helhedstænkning i relation til planlagte pædagogiske aktiviteter og læreplaner.

Den skal således indtænkes som en samlende uddannelse - i samspil med de seks læreplanstemauddannelser - og ses i et sammenhængende kompetenceudviklingsforløb tæt forbundet til AMU-uddannelsen: Den styrkede pædagogiske læreplan.

Læs mere om uddannelsen HER

Hent inspirationsmaterialet til uddannelsen HER