• Print
  • Print

Den styrkede pædagogiske læreplan

Varighed: 3 dage

(Revision af 40955 Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO og 43691 Pædagogiske læreplaner i dagtilbud)

Uddannelsen anses som en 'grundsten' som introduktion til at forstå væsentlige ændringer i den styrkede pædagogiske læreplan. De vigtigste betydninger bag begreber, tilgange og forståelser foldes ud og sættes i relation til egen praksis.

Læs mere om uddannelsen HER

Hent inspirationsmateriale til uddannelsen HER