• Print
  • Print

Læringsmiljø og børns motorik, sanser og bevægelse 2

Varighed: 3 dage

AMU-uddannelsen er ny og udviklet som et tilbud til en faglig fordybelse i forhold til læreplanstemaet: Krop, sanser og bevægelse. Uddannelsen anbefales til medarbejdergrupper, der har erfaring med at arbejde med læreplanstemaet.

Uddannelsen er udviklet således, at den har nye toninger og tænkninger med sig, i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan, samtidig er der tilført et yderligere fagligt niveau, som gør at medarbejderen er i stand til at reagere på og kunne understøtte særlige sansemotoriske udfordringer.

Læs mere om uddannelsen HER

Hent inspirationsmateriale til uddannelsen HER