• Print
  • Print

Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis

Varighed: 3 dage

Uddannelsen er ny og skal hjælpe til hvordan man konkret, gennem de udvalgte implementeringsmæssige og håndterbare refleksionsværktøjer og metoder (jf. generelle indsatser i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan), kan hjælpe sig selv og andre til at stoppe op i den praktiske hverdag og reflektere over den pædagogiske hverdag. "Hvorfor gør vi som vi gør?" "Hvilke forudsætninger giver vi børnene, når vi gør, som vi gør?". AMU-uddannelsen kan samtidig hjælpe til, at der kan sammensættes et læringsforløb, gennem et længere kompetenceudviklingsforløb af forskellige AMU-uddannelser, med mulighed for split og progression af læring over tid, tæt forbundet til egen praksis, fx gennem aktionslæring.

AMU-uddannelsen kan både bruges i forhold til det konkrete arbejde med implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan, men kan også sættes i relation til andre kompetenceudviklingsforløb generelt på det pædagogiske område.

Læs mere om uddannelsen HER

Hent inspirationsmateriale til uddannelsen HER