• Print
  • Print

Model for udbud af AMU-uddannelser på dagtilbudsområdet i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan

Et samlet fleksibelt AMU-udbud

Nedenstående figur illustrerer det nye udbud af relevante AMU-uddannelser i forbindelse med implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan.

AMU-udbuddet er udviklet således, at det sikrer fleksible og relevante uddannelser, der kan sættes sammen til et længere kompetenceudviklingsforløb.

Der er taget højde for, at deltagermålgruppen kan have forskellige forudsætninger, afhængigt af om man er ufaglært medarbejder eller har en pædagogisk assistentuddannelse. Endeligt er det forskelligt blandt deltagerne om man tidligere har arbejdet med den pædagogiske læreplan. Derfor er der udviklet differentierede uddannelsestilbud.

AMU-udbuddet tilgodeser, at uddannelserne kan danne et samlet kompetenceudviklingsforløb over tid, som der er god erfaring med på EPOS' område. Dvs. at en medarbejdergruppe deltager i et aftalt kompetenceudviklingsforløb, hvor AMU-uddannelserne sammensættes differentieret i forhold til arbejdspladsens medarbejdergruppeprofil. Samtidig kan man vælge AMU-uddannelser fra det samlede udbud, som giver mening i forhold til, hvor arbejdspladsen eller en given kommune er, i forhold til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, herunder særlige indsatsområder. Med denne løsning er det muligt, at der kan planlægges uddannelsesforløb fra 5 til 20 dage eller længere.

Uddannelserne har i udgangspunktet en indbyrdes betydning i forhold til den opsatte struktur, men kan sammensættes eller afholdes uafhængigt af hinanden. Det vil således være muligt for den enkelte aftager at vælge et sammensat forløb af x antal uddannelser, afhængigt af den enkelte arbejdsplads eller kommunes særlige indsatsområder og øvrige implementeringsindsats i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan.

Eksempel

Uddannelsen Den styrkede pædagogiske læreplan er tænkt som en "grundsten", som alle øvrige uddannelser kan kombineres med efterfølgende.

De tre uddannelser Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud, Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner og Arbejdet med børn i udsatte positioner er uddannelser, som understøtter kompetenceudvikling i forhold til særlige indsatsområder.

De to uddannelser Arbejdet med brede mål for læringsmiljøet og Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis er uddannelser, der på forskellig vis understøtter udviklingen af yderligere analytiske og refleksive kompetencer hos deltagerne. Disse uddannelser vil med fordel kunne "binde" et sammensat kompetenceudviklingsforløb sammen af udvalgte AMU-uddannelser. Se nærmere beskrivelse af de enkelte uddannelser HER

De seks læreplanstemaer er i gang med at blive revideret af forskellige arbejdsgrupper, så de følger retningen i den styrkede pædagogiske læreplan. EPOS følger udviklingsarbejdet parallelt og forventer at udvikle de sidste fire uddannelser i 2019 (markeret med figurer med stiplede linjer i modellen).

De første læreplanstemaer Krop, sanser og bevægelse og Kommunikation og sprog er der nu udviklet AMU-uddannelser til. Uddannelserne har den særlige styrke, at de nu er niveaudelt, således at det fremover er muligt for arbejdspladsen at tilrettelægge differentierede uddannelsesforløb i forhold til den samlede medarbejderprofil. I nedenstående eksempel er der derfor tre niveauer, som der kan vælges uddannelse ud fra. Se nærmere målgruppebeskrivelser HER

I nedenstående eksempel vises fordelen ved at understøtte med de to "metodeuddannelser", således at der arbejdes med en sammenhæng til den pædagogiske læreplan, herunder evaluering og at læreplanstemaer indtænkes på tværs i en kontinuerlig pædagogisk hverdag.