• Print
  • Print

Arbejde på klubområdet og i kulturhuse

Hent kompetencebeskrivelsen (FKB) her

Tilknyttede uddannelser:

(Klik på Kode eller Titel for at sortere)

Kode Title
45818 Almen fødevarehygiejne
48600 Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund
42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug
40962 Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
48726 Arbejdet med børn i udsatte positioner
48215 Arbejdet med personer med autismespektertilstande
40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
45565 Brug af pc på arbejdspladsen
44298 Brugerindflydelse i pædagogisk praksis
44771 Børn og natur
44865 Børn og seksualitet
44300 Børns udtryksformer
45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis
45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis
45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
47941 Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
48431 Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde
40142 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
47670 Faglig læsning
45511 Faglig læsning
45536 Faglig skrivning
47671 Faglig skrivning
45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
45347 Grundlæggende faglig matematik
47669 Grundlæggende faglig matematik
47668 Grundlæggende faglig regning
45215 Grundlæggende faglig regning
45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug
42171 Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber
42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling
42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
42659 Interkulturel pædagogik
48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
40533 Introduktion til et brancheområde (F/I)
42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet
44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
40144 Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
44274 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
49489 Medvirken ved medicinadministration
47981 Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser
48670 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
41251 Opsporing af selvskadende adfærd
45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
43343 Praktik for F/I
42923 Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
45988 Projektorienteret arbejde
45987 Projektudvikling og gennemførelse
48729 Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
42665 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
44864 Sociale medier i børne- og ungdomskulturen
44312 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
44798 Teater og drama i pædagogisk arbejde
45989 Udarbejdelse af projektrapporter
41973 Ungdomspædagogik og ungdomskultur i klubarbejdet
48698 Unge i udsatte positioner
45369 Videndeling og læring for medarbejdere
44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
45368 Værdibaserede arbejdspladser


Uddannelse?

UddannelsesGuiden.dk kan du finde mere information om alle uddannelser der udbydes i Danmark. Herunder AMU-uddannelser på EPOS område.

EfterUddannelse.dk kan du ansøge og tilmelde dig de enkelte AMU-uddannelser vha. NemId. Her kan du også søge om VEU-godtgørelse for tab af løn eller mulighed for arbejde i forbindelse med deltagelse i en AMU-uddannelse.

VEU-Center.dk kan du finde dit nærmeste VEU Center, der kan rådgive medarbejdere, virksomheder og ledige om mulighederne for voksen- og efteruddannelse. Herunder AMU-uddannelser.