• Print
  • Print

Individuel kompetencevurdering (IKV)


Hvad er IKV i AMU?

Det overordnede formål med IKV i AMU er at give den enkelte person mulighed for at få vurderet og anerkendt sine realkompetencer i forhold til konkrete AMU-uddannelser. Efter gennemført IKV kan deltageren få et uddannelsesbevis eller et kompetencebevis, der dokumenterer, hvad deltageren kan. Deltageren kan også få en uddannelsesplan, der viser, hvordan vejen til endnu mere kompetence på området kan opnås.

3 gode grunde til IKV

  1. IKV kan styrke lysten til efteruddannelse ved at åbne op for formel anerkendelse af kvalifikationer opnået gennem praksis
  2. IKV og anerkendelse af praksiserfaringer kan bruges ved rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
  3. IKV kan hjælpe på vej til nye jobfunktioner i samme eller tilstødende brancher

IKV - hvordan?

Læs mere om IKV på EPOS-området her:

Skabelon til IKV-materiale. Word-skabelon opdelt i beskyttede områder og områder, der er åbne for redigering. I de beskyttede områder findes felter til udfyldning. Testmaterialet indsættes fra side 4.
Uddannelse?

UddannelsesGuiden.dk kan du finde mere information om alle uddannelser der udbydes i Danmark. Herunder AMU-uddannelser på EPOS område.

EfterUddannelse.dk kan du ansøge og tilmelde dig de enkelte AMU-uddannelser vha. NemId. Her kan du også søge om VEU-godtgørelse for tab af løn eller mulighed for arbejde i forbindelse med deltagelse i en AMU-uddannelse.

VEU-Center.dk kan du finde dit nærmeste VEU Center, der kan rådgive medarbejdere, virksomheder og ledige om mulighederne for voksen- og efteruddannelse. Herunder AMU-uddannelser.