• Print
  • Print

Basismodulet

Varighed: 11 dage

Basismodulet anses for at være 'grunduddannelsen' som praktikvejleder.

I forbindelse med revisionen af praktikvejlederuddannelsen, deltog repræsentanter fra praktikken og repræsentanter fra skolerne i en række temadage. Deltagerne har bidraget med gode ideer og input, der har kvalificeret uddannelsens mål og inspirationsmateriale.   

Praktikvejlederuddannelsen justeres derfor kontinuerligt afhængigt af de ændringer og toninger, der afspejles i nye jobkrav og kompetencebehov på arbejdsmarkedet. Formålet er at understøtte praktikvejlederen i en kvalificeret vejledning i forhold til ovenstående, men  samtidig også  imødegå de ændringer, der er sket i den pædagogiske assistentuddannelse og i Social-og sundhedsuddannelserne efter reformen.

Her finder du de handlingsorienterede mål

Indholdet af uddannelsen, herunder særlige toninger, uddybes i inspirationsmaterialet

Endelig er der udviklet et særligt inspirationsmateriale, baseret på fjernundervisning og E-læring.
Læs mere

Læs om de andre moduler: