• Print
  • Print

Specialmoduler

Specialmoduler er selvstændige moduler af kortere varighed, som har et særligt fokus. De anses derfor som supplerende, fleksible moduler, der kan vælges individuelt, afhængigt af den enkelte praktikvejleders opgaver.  Det kan for eksempel være emner som:

  • talentspor
  • EUX elever
  • særlige udfordringer hos elever
  • vejledning af unge
  • vejledning af to-sprogs elever
  • tværprofessionelle og tværsektorielle læreprocesser

Specialmoduler tilbydes både til praktikvejledere, der har basismodul og eventuelt overbygningsmodul.

Der er udviklet 4 specialmoduler i øjeblikket;
Læs mere

Læs om de andre moduler: