• Print
  • Print

Statistik

Nedenstående statistikker er udarbejdet af af EPOS og hentes som PDF ved at trykke på årstallene.

2011-2016

2010-2015

2009-2014

2007-2012

2006-2011

2005-2010

2004-2006

1996-2005

2003-2004

1996-2004 (opgjort per uddannelse)

2000-2002

1996-2001

Generelle bemærkninger i forhold til tallenes udsagnskraft

EPOS udvikler AMU-uddannelser til branchen "det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet". Branchen er beskrevet i en række jobområder gennem 6 fælles kompetencebeskrivelser (FKB). I de 6 fælles kompetencebeskrivelser er der både tilknyttet uddannelser udviklet af EPOS og uddannelser udviklet af andre ef-teruddannelsesudvalg. Alle uddannelserne tilknyttet kompetencebeskrivelserne er relevante for de respektive jobområder.

Datagrundlaget for disse statistikker er hentet fra UNI-Cs databank. Databanken gør det ikke umiddelbart muligt at undersøge de enkelte fælles kompetencebeskrivelser både præcist og nøje. Derfor er en del af materialet udarbejdet ud fra en undersøgelse af den aktivitet, der har været på uddannelser udviklet af EPOS.

Med mindre andet er angivet, viser de forskellige opgørelser alene aktiviteten, på de uddannelser EPOS har udviklet. Dvs. aktiviteten ikke omfatter uddannelser tilknyttet EPOS fælles kompetencebeskrivelser, der er udviklet af andre efteruddannelsesudvalg eller uddannelser fra den tværgående kompetencebeskrivelse.

Hvad skal statistikken bruges til?

EPOS-udvalget bruger statistikken til at vurdere behovene for kompetenceudvikling inden for branchen både kvalitativt og kvantitativt.

De lokale uddannelsesudvalg kan også bruge materialet til at drøfte udviklingstendenser på det lokale arbejdsmarked, samt hvordan de kan understøtte at behovene bliver mødt gennem et relevant tilbud om kompetenceudvikling.

Statistik fra Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet laver statistikker om AMU-uddannelser. Disse kan kan ses her.Uddannelse?

UddannelsesGuiden.dk kan du finde mere information om alle uddannelser der udbydes i Danmark. Herunder AMU-uddannelser på EPOS område.

EfterUddannelse.dk kan du ansøge og tilmelde dig de enkelte AMU-uddannelser vha. NemId. Her kan du også søge om VEU-godtgørelse for tab af løn eller mulighed for arbejde i forbindelse med deltagelse i en AMU-uddannelse.

VEU-Center.dk kan du finde dit nærmeste VEU Center, der kan rådgive medarbejdere, virksomheder og ledige om mulighederne for voksen- og efteruddannelse. Herunder AMU-uddannelser.