• Print
  • Print

Viskvalitet.dk

Viskvalitet.dk er Undervisningsministeriets e­va­lu­e­rings­værk­tøj, der måler del­ta­ge­res og virksomheders tilfredshed med arbejdsmarkedsuddannelserne. E­va­lu­e­rings­værk­tøj­et kaldes også "De Systemfælles Redskaber".
De overordnede evalueringsresultater er tilgængelige for alle.

Resultaterne bruges i arbejdet med at forbedre kvaliteten i ar­bejds­mar­keds­ud­dan­nel­ser­ne. Dette arbejde foregår i dialogen mellem de interessenter, der an­ven­der og arbejder med arbejdsmarkedsuddannelserne: kursister, virk­som­he­der, lærere, uddannelsesinstitutioner og ef­ter­ud­dan­nel­ses­ud­valg. Alt sammen med det mål at sikre bedre uddannelser.

Se alle evalueringsresultater på www.viskvalitet.dkUddannelse?

UddannelsesGuiden.dk kan du finde mere information om alle uddannelser der udbydes i Danmark. Herunder AMU-uddannelser på EPOS område.

EfterUddannelse.dk kan du ansøge og tilmelde dig de enkelte AMU-uddannelser vha. NemId. Her kan du også søge om VEU-godtgørelse for tab af løn eller mulighed for arbejde i forbindelse med deltagelse i en AMU-uddannelse.

VEU-Center.dk kan du finde dit nærmeste VEU Center, der kan rådgive medarbejdere, virksomheder og ledige om mulighederne for voksen- og efteruddannelse. Herunder AMU-uddannelser.