• Print
  • Print

Uddannelser under udvikling eller revision

EPOS udvikler uddannelser til seks kompetenceområder. Nogle uddannelser dækker behov på tværs af områderne, andre er kun målrettet et enkelt område. Nedenfor kan du hente oversigter over, hvilke uddannelser der er udviklet i EPOS i  år, samt hvilke uddannelser der er på vej. Uddannelserne er kun nævnt under deres moder-FKB.


Nye uddannelser godkendt pr. 13. januar 2020

Uddannelser under udvikling pr. 13. januar 2020


En beskrivelse af de uddannelser, EPOS har søgt udviklingsmidler til i det seneste år, kan ses under Arbejdsmarkedspolitiske redegørelser. EPOS gør opmærksom på, at der - indtil uddannelserne er endeligt godkendte - kan ske ændringer i titel og varighed m.m.Uddannelse?

UddannelsesGuiden.dk kan du finde mere information om alle uddannelser der udbydes i Danmark. Herunder AMU-uddannelser på EPOS område.

EfterUddannelse.dk kan du ansøge og tilmelde dig de enkelte AMU-uddannelser vha. NemId. Her kan du også søge om VEU-godtgørelse for tab af løn eller mulighed for arbejde i forbindelse med deltagelse i en AMU-uddannelse.

VEU-Center.dk kan du finde dit nærmeste VEU Center, der kan rådgive medarbejdere, virksomheder og ledige om mulighederne for voksen- og efteruddannelse. Herunder AMU-uddannelser.