• Share
  • Print
  • Print

Regionalt møde for undervisere om prøveformer i Fredericia

Tidspunkt: Onsdag den 13. november 2019 kl. 09:30 - 15:30

Sted: SOSU FVH, Fredericia

Tilmelding kan ske indtil 5. november 2019 via nedenstående formular.

Dine data
E-mail skal have syntaksen min@email.dk.
Betaling

Konferencen er gratis.

Samtykke