• Share
  • Print
  • Print

Augustseminar 2014

EPOS' Augustseminar 2014

Augustseminar 2014 blev afholdt den 14.-15. august med 65 deltagere.

Program for SOSU-tema om "Samarbejde, roller og relationer i samspillet mellem borger, pårørende og fagprofessionelle" og fælles tema om digital læring kan downloades her

Program for pædagogisk tema om "Neuropædagogik i det pædagogiske arbejde" samt fælles tema om digital læring kan downloades her

Materiale fra seminaret findes nedenfor under de enkelte temaer.

EPOS' Augustseminar 2015 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Næste års seminar er planlagt til den 13. og 14. august 2015

SOSU tema om Samarbejde, roller og relationer i samspillet mellem borger, pårørende og fagprofessionelle

Interviewundersøgelser med frontmedarbejdere i ældreplejen viser, at pårørende opleves som en stor udfordring i social- og sundhedsmedarbejdernes arbejde, og de interviewede medarbejdere giver udtryk for et betydeligt læringsbehov i forhold til at løse konflikter og skabe et godt samarbejde til de pårørende.   Skiftet til den rehabiliterende tankegang har sat en ny dagsorden for samspillet mellem borger, pårørende og den fagprofessionelle. Marselisborgcenteret definerer rehabiliteringsprocessen som en samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagprofessionelle, og ser rehabilitering som en social læreproces, hvor også inddragelse af peers, frivillige, netværk mv. er betydningsfulde opgaver i arbejdet med rehabilitering. 

Disse mangesidede samarbejdsrelationer øger kompleksiteten i arbejdet og udfordrer de involverede fagprofessionelle. Udviklingen sætter fokus på den del af social- og sundhedsmedarbejdernes faglighed, der handler om kompetencer inden for samarbejde og relationer.

Formålet med dagen er, at sætte fokus på, hvordan social- og sundhedsmedarbejderne kan lære at mestre samarbejdet med borger og pårørende. Gennem oplæg og drøftelser er der mulighed for at blive klogere på roller, samspil og relationer mellem borger, pårørende og fagprofessionelle og at blive inspireret til, hvordan social- og sundhedsmedarbejderne kan bidrage til at skabe et godt samarbejde med de pårørende. Der vil være lejlighed til fælles at drøfte, hvordan uddannelsesmål om samarbejdsroller kan omsættes til undervisningsforløb.

Materiale fra temaet:

Samspillet mellem fagprofessionel, pårørende, og frivillige – set fra fremtiden (Lars Larsen, Fremtidens plejehjem). Hent slides.

Samarbejde med pårørende (Laura Emdal Navne, PhD, KU). Hent slides.   

Præsentation og inspiration til arbejdet med de nye uddannelser, "Samarbejde med de frivillige i velfærdsarbejdet" (Grethe Bech, SOSU Herning). Hent slides.

Præsentation og inspiration til arbejdet med den nye uddannelse "Samarbejde med pårørende": Samarbejde med pårørende, udvikling af uddannelsen (Herit Blach Petersen, SOSU-Nykøbing). Hent slides. Samarbejde med pårørende - kompleksitet i samarbejdet (Bente Hangaard, Århus Social- og sundhedsskole). Hent slides.

 

Pædagogisk tema om Neuropædagogik, et redskab i det pædagogiske arbejde

Neuropædagogik er i lang tid brugt i relation til neurorehabilitering af borgere med demens og som konkret redskab i det pædagogiske arbejde med voksne med udviklingshæmning. Nu er der også inden for det brede pædagogiske område interesse for neuropædagogikken som redskab – f.eks. i det pædagogiske arbejde med børn uden udviklingshæmning i almene dagtilbud.

Neuropædagogikken er tidligere blevet mødt med en vis forskrækkelse for at en naturvidenskabelig tilgang, som alene abonnerer på en biologisk forståelsesramme for udvikling og trivsel, vil gøre sit indtog på den pædagogiske scene.

Neuropædagogikken ses i dag som en af flere redskaber i det pædagogiske arbejde. Arbejdet med neuropædagogik har et pædagogisk sigte og kan medvire til en kvalificeret indsigt til at stimulere og styrke børns udvikling og trivsel. Forskellen på neuropædagogik og andre former for pædagogik er, at vi med neuropædagogikken ikke lukker øjnene for at kroppen – og at hjernen som et af de vigtigste organer i kroppen – også giver et vigtigt forståelsesgrundlag for at gøre en kvalificeret pædagogisk indsats.   

Formålet med dagen er, at sætte fokus på hvordan vi kan omsætte neuropædagogikken til en arbejdsform med praktiske anvendelsesmuligheder på det brede pædagogiske felt. På baggrund af oplæg og fælles drøftelser at arbejde med at omsætte de handlingsorienterede mål til konkrete uddannelsesforløb.

Materiale fra temaet

Neuropædagogik – et afsæt for en individuel pædagogik (Aase Tromborg, børneneuropsykolog og forfatter). Hent slides.

Neuropædagogik – en pædagogisk praksis på hjernens præmisser (Margit Andersen, specialpædagogisk konsulent og Ellen Siggaard, tale – og hørekonsulent fra Specialrådgivningen for Småbørn, Fyn). Hent slides.

Præsentation og inspiration til arbejdet med den nye uddannelse; "Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde" (Winnie Lund Friberg, SOSU Nord, AMU underviser og udvikler). Hent slides.

 

Fælles tema om Digital Læring

Det fælles tema i år sætter fokus på e-læring.

AMU står over for flere udfordringer i de kommende år. Bortset fra på EPOS' område har der de seneste år været et kraftigt fald i uddannelsesaktiviteten. Undervisningsministeriet har derfor blandt andet peget på e-læring som en metode, der kan medvirke til at øge anvendelsen af AMU.

Med afsæt fra praksis vil vi se på mulighederne for brug af e-læring inden for EPOS' område – hvilke udfordringer giver det, hvilket udbytte, og hvilke muligheder er der for en mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen.

Materiale fra fredagens program

Nyt fra EPOS (John Steffensen), herunder tillæg om senest godkendte uddannelser og nuværende uddannelser under udvikling. Hent slides. Hent tillæg (senest udviklede). Hent tillæg (under udvikling).

Hvordan anvender Region H de digitale læringsmuligheder? (Peter Hultberg, Region H). Hent slides. Hent tillæg. Hent tillæg.

Hvordan anvender kommunerne de digitale læringsmuligheder? (Irene Ravn, Esbjerg kommune) Hent slides.

Tilmeldingsfristen er overskredet.