• Share
  • Print
  • Print

LUU konference 2015

AMU – vigtig for kompetenceudvikling på velfærdsområdet

Konference for medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2015

EPOS holdt den årlige konference for repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg, der beskæftiger sig med AMU-uddannelser – både inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 10.00 til 16.00

EPOS' konference for repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg (LUU) afholdes for at fastholde og styrke samarbejdet og dialogen mellem EPOS og de lokale uddannelsesudvalg omkring centrale udviklingstendenser med betydning for AMU området - både det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

EPOS ville gerne høre repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalgs vurdering af, hvilke faktorer der får betydning for brugen af AMU på EPOS' område i de kommende år. Deltagerene fik desuden mulighed for at udveksle erfaringer om løsninger, der fremmer udbyttet af AMU.

EPOS ser i dag et billede, hvor kommunernes og regionernes økonomiske rammer bliver forandret, hvor løsningen af opgaverne bliver organiseret anderledes end tidligere, og hvor medarbejdernes kompetenceudvikling planlægges ud fra andre ønsker og strategier.

Hvordan passer brugen af AMU ind i det nye billede, og hvordan kan EPOS medvirke til at optimere brugen af AMU, så de lokale kompetencebehov bedst muligt kan blive dækket?

Overordnet program for konferencen

Udviklingstendenser på EPOS' område

(formiddag – fælles plenum)

Formiddagens fælles program bestod af oplæg om og drøftelse af udviklingen på EPOS' område og EPOS' indsatsområder – status på aktiviteten, anvendelsen af længere forløb sammensat af flere AMU-mål, og hvordan man lokalt så på udfordringerne i brugen af AMU.

Hent Lotte Meilstrups plancher

Hent plancher til oplægget "Læring i Virkeligheden"

Hent John Steffensens plancher

Særlige bevægelser inden for udvalgte jobområder

EPOS kunne ud fra forårets indmeldinger fra de lokale uddannelsesudvalg og ud fra EPOS' analyser konstatere, at ændringerne især ses på mindst to fagområder.

Det fremadrettede arbejde

(eftermiddag – fælles plenum)

Dagen blev afsluttet med en fælles opsamling af deltagernes bud på udfordringerne og løsninger.

Tilmeldingsfristen er overskredet.