• Share
  • Print
  • Print

Temamøde: "Revision og udvikling af praktikvej-lederuddannelsen"

Formålet med temamødet

Er at ideudvikle og kvalificere relevante praktikvejlederopga-ver –og kompetencer, samt evt. modeller.

Materialet skal efterfølgende danne grundlag for PASS og EPOS udvalgenes drøftelser af den/de nye uddannelser. Når EPOS udvalget har truffet beslutning, sendes uddannelserne til videre udvikling.

Hvor og hvornår

Temamødet finder sted mandag den 4. maj 2015, kl. 10.00 -14.30 på Kursuscentret Severin, i Middelfart.

Program og deltagerliste vil blive tilsendt de tilmeldte deltagere.

Tilmeldingsfristen er overskredet.