• Print
  • Print

Lokalt samarbejde

De uddannelser, EPOS har udviklet, udbydes på godkendte social- og sund­hedsskoler, professionshøjskoler og AMU-centre over hele landet.

Uddannelsesinstitutionerne har nedsat lokale uddannelsesudvalg til at rådgive skolerne om udbud og udvikling af uddannelserne i lokalområdet. De lokale uddannelsesudvalg er sammensat af arbejdsmarkedets parter på samme måde som Underudvalgene (se Organisation).

EPOS ser det som en vigtig opgave, at have en løbende dialog med de lokale uddannelsesudvalg.

På disse sider finder du informatoner, der er relevante for de lokale uddanelsesudvalg.

Under Udvalgenes opgaver finder du information om udvalgenes arbejde, samt information om hvordan de er sammensæt i henhold til loven.

Under Materiale finder du arbejdsmarkedspolitiske redegørelser og andet materiale, der er relevant for udvalgenes arbejde.

I Oversigt over lokale uddannelsesudvalg kan du se de enkelte lokale uddannelsesudvalgs sammensætning.

Under Nye uddannelsesbehov findes et skema som lokale uddannelsesudvalg kan bruge til foreslå nye AMU-uddannelser til EPOS.

For skoleadministratorer er lukkede sider hvor skoleadministratorene, for de enkelte lokale uddannelsesudvalg, kan oprette og vedlige holde udvalgenes oplysninger. Nye skoleadministratorer kan få tildelt log-in ved henvendelse til EPOS.