• Print
  • Print

Nye uddannelsesbehov

Når arbejdspladser eller skoler ønsker at foreslå nye uddannelsesbehov, skal de drøfte det med det lokale uddannelsesudvalg. Skolen eller arbejdspladsen skal beskrive deres forslag i et skema, som EPOS har udarbejdet, og det lokale uddannelsesudvalg skal underskrive skemaet.

Skemaet vil herefter blive forelagt Efteruddannelsesudvalget, og såfremt udvalget er enig i behovet, vil uddannelsen blive udviklet og godkendt til udbud på de relevante skoler.

Hent skemaet her.