• Share
  • Print
  • Print

Oversigt over lokale uddannelsesudvalg

Skolerne nedsætter lokale uddannelsesudvalg (LUU) med lokale repræsentanter fra organisationerne i PASS. Det er skolernes ansvar at vedligeholde medlemslisten.

Du kan se sammensætningen af de lokale uddannelsesudvalg ved at klikke på hver enkelt skole i menuen til venstre.

Oversigt over lokale uddannelsesudvalg for Social & SundhedsSkolen, Herning

Udvalg: Lokalt uddannelsesudvalg for pædagogisk assistentuddannelsen og AMU på det pædagogiske område

Kontakt udvalget via e-mail: info@sosuherning.dk

Organisation Arbejdsplads Stilling Navn Funktion
FOA FOA Herning Sektorformand Kim Henriksen Formand
KL Herning Kommune Leder for pædagogik og administration i Center for Børn og Læring Jørn Thomsen Næstformand
FOA FOA Holstebro Annette Kjer Sørensen Medlem
FOA FOA Holstebro Sektorformand Tanja Nielsen Medlem
KL Holstebro Kommune Dagtilbudschef Søren Buch Medlem
KL Struer Kommune skole/dagtilbudschef Jeannette Enevoldsen Medlem
Skolen Social & SundhedsSkolen, Herning Afdelingsleder Martin Haldbo Hansen Tilforordnet
Skolen Social & SundhedsSkolen, Herning Praktikkoordinator Vibeke Arnfred Tilforordnet
Social & SundhedsSkolen, Herning Social & SundhedsSkolen, Herning Uddannelseschef Kirsten Dalsgaard Tilforordnet

Udvalg: Lokalt uddannelsesudvalg for social- og sundhedsuddannelsen og AMU på det social- og sundhedsområdet

Kontakt udvalget via e-mail: info@sosuherning.dk

Organisation Arbejdsplads Stilling Navn Funktion
KL Herning Kommune Sundheds- og ældrechef Lis Bukholt Formand
FOA FOA Herning Sektorformand Susanne Andersen Næstformand
Skolen Social & SundhedsSkolen, Herning Uddannelseschef Anne Mette Vind Primær kontaktperson
Danske Regioner Hospitalsenheden Vest Ledende oversygeplejerske Gitte Kjær Nielsen Medlem
Danske Regioner Region Midtjylland Oversygeplejerske Betina Funder Medlem
FOA FOA Holstebro Sektorformand Tanja Nielsen Medlem
FOA FOA, Herning Bestyrelsesmedlem ved FOA Herning Hanne Elkær Medlem
FOA FOA, Holstebro TR sup. + vejleder for sosu-elever Hanne Koustrup Medlem
FOA FOA Herning Næstformand ved FOA Herning Grethe Madsen Medlem
KL Struer Kommune Centerchef for Sundhed og Omsorg Lars Olesen Medlem
KL Holstebro Kommune Arbejdsmarkedschef, Arbejdsmarkedsafdelingen Søren Landkildehus Medlem
Skolen Social & SundhedsSkolen, Herning Uddannelseskonsulent Rhina Høj Eriksen Tilforordnet
Skolen Social & SundhedsSkolen, Herning Praktikkoordinator Kirsten Kammer Tilforordnet
Skolen Social & SundhedsSkolen, Herning Afdelingsleder Grethe Thing Tilforordnet