• Print
  • Print

Oversigt over lokale uddannelsesudvalg

Skolerne nedsætter lokale uddannelsesudvalg (LUU) med lokale repræsentanter fra organisationerne i EPOS. Det er skolernes ansvar at vedligeholde medlemslisten.

Du kan se sammensætningen af de lokale uddannelsesudvalg ved at klikke på hver enkelt skole i menuen til venstre.

Oversigt over lokale uddannelsesudvalg for Professionshøjskolen UCN

Udvalg: Lokalt Uddannelsesudvalg

Kontakt udvalget via e-mail: bka@ucn.dk

Organisation Arbejdsplads Stilling Navn Funktion
KL Børne- og Familieforvaltningen, Thisted Kommune Pernille Kastning Guldbæk Formand
Elever Elev, UCN Thure Krarup Medlem
Elever Elev, UCN Sanne Engholm Medlem
FOA FOA, Thisted/Mors Iben Nørgaard Christensen Medlem
KL Dagtilbudsområdet, Morsø Kommune Dorthe Bertelsen Medlem
Skolen UCN, Pædagoguddannelsen og Pædagigosk Assistentuddannelsen Uddannelseskoordinator/underviser Jesper Dam Larsen Medlem
Skolen UCN, Pædagoguddannelsen og Pædagigosk Assistentuddannelsen Uddannelsesvejleder og underviser Vibeke Blåbjerg Medlem
Skolen UCN, Pædagoguddannelsen og Pædagigosk Assistentuddannelsen Uddannelseschef Anne Krogh Tilforordnet
Skolen UCN, Pædagoguddannelsen og Pædagigosk Assistentuddannelsen Campuskoordinator Jan Michael Laursen Tilforordnet
Skolen UCN, Pædagoguddannelsen og Pædagigosk Assistentuddannelsen EV-koordinator Anni Mortensen Tilforordnet