• Print
  • Print

Lovstof om AMU-programmet

På disse sider finder du de love og bekendtgørelser, der danner den juridiske ramme om AMU-programmet.

De fleste links på undersiderne er til retsinformation.dk, hvor lovene er registreret.AMU

AMU er forkortelsen for Arbejdsmarkedsuddannelse.

Arbejdsmarkedsuddannelser er primært rettet mod ufaglærte og faglærte. Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuld tid eller på deltid.

AMU består af korterevarende kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

Du kan finde mere information om AMU-uddannelser inden for EPOS' område under fanebladet Uddannelser.