• Share
  • Print
  • Print

Vejledninger om AMU-lovgivningen

På denne side kan du finde vejledninger om AMU-lovgivningen.

Nogle af vejledningerne linker til retsinformation.dk. På retsinformation.dk kan du, i højre side ved hver enkelt vejledning, finde en oversigt med links til den lovgivning og de bekendtgørelser vejledningen vedrører.

 

2013

   
  9469   09/09/2013   Vejledning om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Godtgørelsesvejledningen)
 

2011

   
    02/2011  

Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

 

2008

       
      01/2008   Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU
 

2006

       
    09/06/2006   Vejledning om tilskud til befordring
 

 

   
      06/09/2006   Om muligheden for at deltage i samme ar­bejds­mar­keds­ud­dan­nel­se flere gange
 

2004

       
          10/2004   Vejledning om fælles kompetencebeskrivelser og om arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser
 

 

   
  9216   29/04/2004   Vejledning til AMU´s program for flygtninge og indvandrere
 

 

   

Denne side er sidst opdateret d. 7.10.2013AMU

AMU er forkortelsen for Arbejdsmarkedsuddannelse.

Arbejdsmarkedsuddannelser er primært rettet mod ufaglærte og faglærte. Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuld tid eller på deltid.

AMU består af korterevarende kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

Du kan finde mere information om AMU-uddannelser inden for EPOS' område under fanebladet Uddannelser.