• Share
  • Print
  • Print

Mere om AMU

AMU-programmet

Arbejdsmarkedsuddannelserne hjælper virksomheder og deres medarbejdere med at tilpasse sig kravene i et foranderligt arbejdsmarked. Du kan læse mere om AMU-programmet på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Arbejdsmarkedsuddannelser - Kort introduktion til begreberne

Folderen "Arbejdsmarkedsuddannelser - Kort introduktion til begreberne", udgivet af Undervisningsministeriet i 2006, giver en kort introduktion til AMU-systemets fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelse inden for de fælles kompetencebeskrivelser. Der er også information om bedømmelse og bevis, varighed og afholdelsesformer.

Guide til AMU

AMU hjælper virksomheden og medarbejderne med at planlægge efteruddannelse i tæt samarbejde med den skole, som udbyder AMU. Dan dig et overblik over det nye AMU-program, som trådte i kraft fra 2004, ved at læse Undervisningsministeriets folder "Din guide til AMU". Udgivet 2004.

Nyt AMU - med brugeren i centrum

"Målrettet og fleksibel" er en af de centrale målsætninger for det nuværende AMU-koncept fra 2001. Publikationen "Nyt AMU - med brugeren i centrum" fortæller nærmere om AMU-konceptet. Den er udgivet af Undervisningsministeriet i 2003.

AMU for flygtninge og indvandrere

AMU har et særligt tilbud for flygtninge og indvandrere med dansk som andetsprog. Dette tilbud introducerer det danske arbejdsmarked i kombination med særlig sprogtræning. Tilbuddet er både tværgående og branchespecifikt. Læs mere i Undervisningsministeriets "Håndbog i AMU's tilbud til flygtninge og indvandrere".AMU

AMU er forkortelsen for Arbejdsmarkedsuddannelse.

Arbejdsmarkedsuddannelser er primært rettet mod ufaglærte og faglærte. Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuld tid eller på deltid.

AMU består af korterevarende kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

Du kan finde mere information om AMU-uddannelser inden for EPOS' område under fanebladet Uddannelser.