• Share
  • Print
  • Print

Rapporter mv. udgivet af Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet udgiver mange rapporter. På denne side har vi udvalgt dem, som er særligt relevante for AMU. Her findes også andre typer af publikationer, som for eksempel foldere og guides, som Undervisningsministeriet har udgivet om AMU.

2011

It-hjælpemidler i AMU - støtte til deltagere med skrive- og læseproblemer
Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning. 35 sider. 

2010

Samspil mellem AMU og FVU – 12 gode eksempler
68 sider.

Den Danske Kvalifikationsramme For LivsLang Læring
Udgivet af Undervisningsministeriet m.fl. 4 sider.

Introduktion til den danske kvalifikationsramme for livslang læring
Udgivet af Undervisninsministeriet.

AMU 50 år - jubilæum 1960 - 2010
Avis udgivet af Undervisningsministeriet i forbindelse med AMU systemets 50 års jubilæum. 28 sider.

2008

AMU virker godt, men bruges ikke nok
Udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut. 164 sider.
Bilag: Virksomhedssurvey   Bilag: Efteruddannelsesudvalgene og lokale uddannelsesudvalgs arbejde

Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU
Realkompetencevurdering inden for arbejdsmarkedsuddannelserne.
83 sider.

2007

Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle
34 sider.

2006

AMU Kompetenceovervågning – undersøgelse af god praksis i overvåg­ningen af kompetenceudviklingsbehov
Udarbejdet af Teknologisk Institut. 36 sider.

Arbejdsmarkedsuddannelser - Kort introduktion til begreberne
6 sider.

Fingeren på pulsen - god praksis i overvågningen af virksomhedernes behov for kompetenceudvikling
Guide til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser.
Udarbejdet af Teknologisk Institut. 18 sider.

Tab ikke guldet på gulvet
Avis til private og offentlige virksomheder om AMU's tilbud inden for faglig uddannelse og jobrettet danskundervisning af virksomhedens flygtninge- og indvandrermedarbejdere.
4 sider.

2005

Samspil om kompetenceudvikling
Formidlingshæfte fra Learning Lab Denmarks forskningsprogram "Læring i arbejdslivet".
Udgivet af Undervisningsministeriet og Learning Lab Denmark. 32 sider.

Fra kursusleverandør til kompetencepartner
Erhvervsskoler og AMU-centre som partnere i praksisnær kompetenceudvikling.
Hæftet er udgivet af Undervisningsministeriet og Learning Lab Denmark. 10 sider.

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU
Rapporten belyser, hvorledes den institutionelle praksis har udviklet sig på skoler, der udvikler AMU-uddannelser.
Rapporten er udarbejdet af New Insight A/S og Carma for Undervisningsministeriet. 27 sider.

2004

Din guide til AMU
Folderen giver dig et hurtigt overblik over det nye AMU og fortæller dig, hvor du kan få mere at vide.
Folderen er udgivet af Undervisningsministeriet. 7 sider.

Lokalt samspil om AMU - inspiration til strategiske drøftelser
Denne udgivelse er en forkortet udgave af Carmas rapport "Forbundne kar og åbne sind" fra 2003. Den kan bruges som indspil til strategiske drøftelser om samspil mellem skoler, virksomheder og brancher.
Udgivet af Undervisningsministeriet. 22 sider.

Vejledning om fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser
En samlet introduktion til tænkningen bag det nye AMU-koncept og rammerne for tilrettelæggelse og udbud af arbejdsmarkedsuddannelser.
Udgivet af Undervisningsministeriet. 82 sider.

Parternes nye roller i det nye AMU - oplæg til inspiration og drøftelse
Inspiration til de forskellige partsorganers drøftelser af, hvordan parternes rolle bedst udfyldes i fremtiden.
Udarbejdet af Kubix ApS for Undervisningsministeriet. 20 sider.

2003

Forbundne kar og åbne sind
Analyse af samspillet mellem AMU-centre og virksomheder. Rapporten tager udgangspunkt i et case-studie fra den nordjyske elektronikbranche, og der er megen inspiration at hente blandt de erfaringer og gode råd, forfatterne formidler i denne rapport.
Udarbejdet af Carma for Undervisningsministeriet. 48 sider.

Nyt AMU - en kort introduktion
En introduktion til det nye, fleksible AMU-koncept. Indeholder bl.a. et eksempel på en vellykket AMU-fusion.
Udgivet af Undervisningsministeriet. 12 sider.

Nyt AMU - med brugeren i centrum
Publikationen fortæller om det øgede samspil mellem den erhvervsrettede grund-, voksen- og efteruddannelsesindsats og om, hvordan den ændrede økonomistyring og den nye institutionsstruktur understøtter AMU-konceptet.
Udgivet af Undervisningsministeriet. 24 sider.Ny analyse
AMU-uddannelser i sammensatte forløb

EPOS har fået gennemført en analyse af brugen af sammensatte AMU-forløb på EPOS' område. 80 til 85 pct. af aktiviteten på EPOS' område udgøres af sammensatte forløb, hvor hver deltager gennemfører et antal mål planlagt i sammenhæng. Der har ikke tidligere været udarbejdet en samlet oversigt over de anvendte sammensatte forløb med begrundelser for forløbene, erfaringerne mv.

Hent rapporten her