• Share
  • Print
  • Print

Rapporter mv. udgivet af skoler

2012

EASY AMU – Øget tilgængelighed og fleksibilitet i AMU-uddannelserne.
Rapport fra TUP-projekt.
Udarbejdet af VIA University College. 29 sider.

2009

Planlægningsmodeller i "Det nye AMU".
Rapport mv. fra TUP-projekt.
Udarbejdet af Københavns Socialpædagogiske Seminarium og Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens.
Følgerapport, 20 s. - Håndbog, 33 s. - Artikel, 3 s.

Tour d'AMU - Fra ukendt til velkendt. Rapport fra TUP-projekt.
Udarbejdet af SOSU-uddannelser Greve og Teknologisk Institut, Arbejdsliv. 73 sider.

KompetenceUdvikling for social- og sundhedsAssistenter (KUA) - AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter.
Rapport fra TUP-projekt.
Udarbejdet af social- og sundhedsskolerne i Skive, Herning, Silkeborg, Randers og Århus.
Projektrapport, 53 s. - Bilag 1: Mål - indhold - temaer, 43 s. - Bilag 2: Dokumentation og data, 20 s.

2008

Fra flerfaglighed til tværfaglighed - fleksible kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i leve-bo-miljøer gennem kompetenceudvikling af undervisere fra to uddannelsesinstitutioner i fælles udbud.
Rapport fra TUP-projekt.
Udarbejdet af SOSU-uddannelser Greve og Uddannelsescentret i Roskilde. 54 sider.
Metodekatalog, 33 s. - Dilemmakort, 18 s.

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser.
Håndbogen er udarbejdet på baggrund af et TUP-projekt.
Udarbejdet af Dora Troelsgaard, Social- og Sundhedsskolen Skive, Thisted, Viborg, og Hanne Thorvardarson, CVU Midt-Vest, i samarbejde med erfarne AMU-undervisere. 22 sider.
Faktabokse i Word-format

2007

Porte folie - et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU-kurser.
Rapport over TUP-projekt om bedømmelse i AMU.
Udarbejdet af Vitus Bering Danmark - Gedved Seminarium og Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens. 49 sider

Porte folie - et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU-kurser
Pjece
Udarbejdet af Vitus Bering Danmark - Gedved Seminarium og Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens. 12 sider.

KVIST-evalueringsrapport - Kvalitetssikring af undervisningen via nye redskaber til udvikling af Vis-kvalitet.
Udarbejdet af social- og sundhedsskolerne i Viborg, Ribe, Vejle og Nordjyllands amter samt Kolding Pædagogseminarium. 82 sider.

Design af praksisnære kurser ud fra virksomhedernes behov for opkvalificering
Afrapportering af TUP–projekt.
Udarbejdet af Social- og Sundhedsskolen København. 36 sider.

Afrapportering fra Proaktiv evalueringspraksis
Et udviklingsprojekt omkring Vis Kvalitet
Udarbejdet af Gedved Seminarium (CVU Vitus Bering). 51 sider.

2006

At skabe læreprocesser i praksis
Evalueringsrapport udarbejdet på baggrund af TUP-projekt
Udarbejdet af Social- og Sundhedsskolen i Frederiksborg Amt. 72 sider.

Kompetenceudvikling for ansatte i leve-bo miljøer
Evalueringsrapport udarbejdet på baggrund af TUP-projekt. Projektet er gennemført i samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen i Roskilde Amt og uddannelsescenteret Roskilde. 37 sider.

DIKA - Dialogbaseret, individuel kompetenceafklaring.
Projektrapport vedrørende kompetenceudvikling.
Udarbejdet af Social- og Sundhedsskolen i Århus. 87 sider.

DIKA - Dialogbaseret, individuel kompetenceafklaring (Værktøjskasse)
Projektrapport vedrørende kompetenceudvikling
Udarbejdet af Social- og Sundhedsskolen i Århus. 58 sider.

Transfer - i praksisnær kompetenceudvikling
TUP-projekt
Udarbejdet af Social- og Sundhedsskolen i Århus. 71 sider.

Transfer - i praksisnær kompetenceudvikling, resume
TUP-projekt
Udarbejdet af Social- og Sundhedsskolen i Århus. 4 sider.

2005

Skolen uden mursten - den fleksible, praksisnære AMU-uddannelse  - Forsøgs- og udviklingsprojekt, der viser vejen til kompetenceudvikling af arbejdspladser
TUP-projekt
Udarbejdet af Københavns Socialpædagogiske Seminarium. 5 sider.

Den fleksible AMU-uddannelse  - Forsøgs- og udviklingsarbejde om praksisnær læring og kompetenceudvikling på arbejdspladsen
TUP-projekt
Udarbejdet af Københavns Socialpædagogiske Seminarium. 81 sider
Resumé, 1 s. - Hele rapporten, 81 s.

Læreren som konsulent og vejleder i det praksisnære AMU
TUP-projekt, hvis formål er at bidrage til udvikling af erfaringer med lærerrollen i det "nye" AMU
Udarbejdet af Social- og Sundhedsskolen, Århus, oktober 2005
Resumé, 1 s. - Projektrapport, 38 s. - Værktøjskasse, 61 s. - Projektrapport og værktøjskasse samlet, 101 s.

2004

Udvikling i dagplejen - feltarbejde som en kompetenceudviklende del af et AMU-forløb.
Udarbejdet af CVU Midt-Vest. 36 sider.Ny analyse
AMU-uddannelser i sammensatte forløb

EPOS har fået gennemført en analyse af brugen af sammensatte AMU-forløb på EPOS' område. 80 til 85 pct. af aktiviteten på EPOS' område udgøres af sammensatte forløb, hvor hver deltager gennemfører et antal mål planlagt i sammenhæng. Der har ikke tidligere været udarbejdet en samlet oversigt over de anvendte sammensatte forløb med begrundelser for forløbene, erfaringerne mv.

Hent rapporten her