• Print
  • Print

Uddannelsesoverisgter og foldere fra EPOS

På disse sider finder du publikationer og foldere udgivet af EPOS med relation til EPOS' uddannelser.

Under Oversigter for de enkelte faggrupper findes uddannelsesoverisgter for hver faggruppe. Oversigterne giver et overblik over hvilke uddannelser der henvender sig til den enkelte faggruppe fordelt på jobfunktion.

I Andre oversigter og foldere finder du publikationer der viser en samlet struktur af uddannelser indenfor et tema eller jobområde, samt andre publikationer med relation til EPOS' uddannelser.Ny analyse
AMU-uddannelser i sammensatte forløb

EPOS har fået gennemført en analyse af brugen af sammensatte AMU-forløb på EPOS' område. 80 til 85 pct. af aktiviteten på EPOS' område udgøres af sammensatte forløb, hvor hver deltager gennemfører et antal mål planlagt i sammenhæng. Der har ikke tidligere været udarbejdet en samlet oversigt over de anvendte sammensatte forløb med begrundelser for forløbene, erfaringerne mv.

Hent rapporten her