• Print
  • Print

Andre oversigter og foldere

6 ugers jobrettet uddannelse

EPOS har, efter anmodning af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, udarbejdet en række uddannelsesforløb til 6 ugers jobrettet uddannelse. Se mere på STAR's hjemmeside

Foldere om temaer og jobområder

God mad – godt liv

Social- og behandlingspsykiatrien

Folder om AMU's fleksible løsninger og favorable vilkår

Fleksible løsninger og favorable vilkår


Folderne kan i et vist omfang tilpasses til lokal brug; se evt. den udarbejdede vejledning.Ny analyse
AMU-uddannelser i sammensatte forløb

EPOS har fået gennemført en analyse af brugen af sammensatte AMU-forløb på EPOS' område. 80 til 85 pct. af aktiviteten på EPOS' område udgøres af sammensatte forløb, hvor hver deltager gennemfører et antal mål planlagt i sammenhæng. Der har ikke tidligere været udarbejdet en samlet oversigt over de anvendte sammensatte forløb med begrundelser for forløbene, erfaringerne mv.

Hent rapporten her