• Share
  • Print
  • Print

Nyhedsarkiv

Mandag 9. september 2019
Bestyrelsen for SEVU har ansat Sixten Wie Bang som ny sekretariatschef. Sixten Bang kommer fra en stilling i Undervisningsministeriets departement, hvor han har fungeret som daglig leder af...
Mandag 4. februar 2019
Uddannelsen giver mulighed for opdateret viden om gældende retslige rammer for arbejdet som plejefamilie, og der arbejdes med dilemmaer og muligheder ud fra det retlige grundlag med fokus på...
Mandag 4. februar 2019
Sæt kryds i kalenderen - Augustseminaret 2019 afholdes den 8. og 9. august 2019.
Onsdag 14. november 2018
Augustseminaret afholdes den 27. og 28. november på DSB Kursuscenter Knudshoved. Læs mere og tilmeld dig
Onsdag 22. august 2018
Undervisningsministeriets Styrelse for It og Læring (STIL) har meddelt, at der nu kan åbnes uddannelsesmål fra denne hjemmeside igen. Driften er dog ind imellem ustabil, men hvis det sker, så kan...
Onsdag 11. juli 2018
Nyt udbud af AMU-uddannelser på dagtilbudsområdet - i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan...
Mandag 11. juni 2018
Analysen omhandler nye kompetencebehov, på baggrund af ændrede opgaver og funktioner, for AMU-målgruppen i det danske dagtilbud. Analysen gennemgår de væsentligste ændringer og forventninger til nye...
Torsdag 7. juni 2018
I anledningen af AMU's funktion og opgaver i forbindelse med Trepartsinitiativerne har EPOS valgt at rykke seminaret i år fra den 9.+10. august til tirsdag den 27. og onsdag 28. november 2018.
Onsdag 10. januar 2018
EPOS har fået udarbejdet to nye analyser. En analyse af uddannelsesbehovene på demensområdet samt en analyse af fremtidens kompetencebehov for kortere uddannede medarbejdere på det pædagogiske...
Torsdag 21. december 2017
Behovet for at kunne arbejde mentaliserende er relevant, uanset om det er i forhold til børn, unge eller voksne/ældre og uddannelsen har derfor været bredt efterspurgt inden for EPOS' jobområder.
Onsdag 20. december 2017
Mad og måltiders betydning i dagtilbud Med afsæt i den kommende styrkede pædagogiske læreplan er der lagt nye toninger i uddannelsen, som fx læringsmiljøets betydning, børnefællesskaber og...
Fredag 13. oktober 2017
Efteruddannelsestilbuddet er rettet især til familieplejere, fordi et stigende antal uledsagede og ledsagede børn og unge af anden etnisk oprindelse anbringes i døgntilbud. Det kræver helt særlige...
Fredag 11. august 2017
I den reviderede pædagogiske assistentuddannelse er der mulighed for, gennem et valgfrit specialefag, at beskæftige sig med læreprocesser og didaktiske begreber, der fremmer læring...
Onsdag 28. juni 2017
Som en særlig beskæftigelsesindsats for flygtninge og tosprogede, har EPOS udviklet AMU-uddannelser og inspirationsmaterialer, målrettet deltagere med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Aktiviteten...
Torsdag 15. juni 2017
Traditionen tro afholdes Augustseminaret i år på DSB kursuscenter Knudshoved den 17. og 18. august 2017 Vi sætter i år fokus på brugen af faglige metoder i opgaveløsningen på velfærdsområdet.
Side 1 af 25 » Næste side